Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Посещение Санкт-Петербургскими латышами
Левашовского Мемориального кладбища
«Левашовская пустошь» в День памяти
жертв политических репрессий.
30.10.2009.

Sanktpēterburgas latviešu Ļevašovas Memoriālās
kapsētas «Ļеvasovas tīrelis» apmeklēšana
Politisko represiju upuru
piemiņas dienā.
30.10.2009.

«Хотелось бы всех поименно назвать…»
/Анна Ахматова/

Фотографии Ии Четверухиной
Ijas Četveruhinas fotogrāfijas

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми как во время отмечаемого Дня
памяти жертв политических репрессий и отмечаемого Дня памяти
жертв коммунистического террора, так и во время
иных мероприятий, начиная с 2003 года,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlās iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem gan Politisko represiju
upuru piemiņas dienas un Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas atzīmēšanas laikā, gan citu
pasākumu laikā sākot no 2003 gadu,
lūdzam griezties uz šejieni:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!