Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛАТЫШИ В ДНИ ПАМЯТИ И СКОРБИ

SANKTPĒTERBURGAS LATVIEŠI PIEMIŅAS UN SĒRU DIENU LAIKĀ

Фотографии всегда рассказывают именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr stāsta tieši par mums

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми во время посещений
«Левашовской пустоши» в День памяти жертв политических репрессий
и в День памяти жертв коммунистического террора,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem Ļevašovas memoriālajā
kapsētā «Ļеvasovas tīrelis» Politisko represiju upuru piemiņas Dienas
un Komunistiskā terora upuru piemiņas dienas atzīmēšanas laikā,
lūdzam griezties uz šejieni:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!