Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

УСТАВ
региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское Латышское общество»,
Reģionālās sabiedriskās organizācijas
«Sanktpēterburgas Latviešu biedrība»
STATŪTI
* * *

принятый 25.08.2011., зарегистрированный 19.12.2011.

pieņemti 25.08.2011., piereģistrēti 19.12.2011.