Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛАТЫШИ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЙ
ЛИГО И ЯНОВА ДНЯ

SANKTPĒTERBURGAS LATVIEŠI LĪGO UN JĀŅU DIENAS
SVINĒŠANAS LAIKĀ

Фотографии всегда рассказывают именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr stāsta tieši par mums

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми во время
празднований Лиго и Янова дня,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem Līgo
un Jāņu dienas svinēšanas laikā,
lūdzam griezties uz šejieni:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!