Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ЛАТЫШЕЙ

SANKTPĒTERBURGAS LATVIEŠU NACIONĀLIE SVĒTKI
UN DRAUDZĪGAS TIKŠANĀS

Фотографии всегда рассказывают именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr stāsta tieši par mums

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми как во время празднования Дня
Независимости Латвии, так и во время иных мероприятий, начиная с 2003 года,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem gan Latvijas Neatkarības
dienas svinēšanas laikā, gan citu pasākumu laikā, sākot no 2003 gada,
lūdzam griezties uz šejieni:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!