Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Празднование Санкт-Петербургскими латышами
Лиго и Янова дня на Крестовском острове.
Июнь 2009.

Sanktpēterburgas latviešu Līgo un Jāņa dienas
svinēšana uz Krestovskajas salas.
Jūnijs 2009.

Фотографии всегда нам говорят именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr mums stāsta tieši par mums

Фотографии из альбома Илоны Ланки
Fotogrāfijas no Ilonas Lankas albuma

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми как во время отмечаемого Дня памяти
жертв коммунистического террора, так и во время иных мероприятий, начиная с 2003 года,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem gan Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas Dienas atzīmēšanas laikā, gan citu pasākumu laikā, sākot no 2003 gada,
lūdzam griezties uz šejieni:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!