Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

УСТАВ
региональной общественной организации
«Санкт_Петербургское Латышское общество»
Reģionālās sabiedriskās organizācijas
«Sanktpēterburgas Latviešu biedrība»
STATŪTI